Workshops basisschool Toneel & Presentatie


Toneel/theaterworkshops voor de onderbouw

Dit zijn actieve, uitdagende workshops met veel spel en beweging. De kinderen gaan experimenten met hun stem, beweging en mimiek.

Ze leren hun aandacht richten en vast te houden op zichzelf en hun rol. Ze gaan op elkaar en op muziek reageren en leren de FREEZE-(op commando ‘bevriezen’) techniek. Ze mogen volop hun fantasie gebruiken en kruipen in de huid van een ander. Ook maken ze een begin met improviseren.

In deze workshops worden kinderen uitgedaagd om emoties en handelingen uit te beelden, en tegelijkertijd te reageren op spelimpulsen en wat er om hen heen gebeurt.

Duur: in overleg 60 of 75 min.

Toneel/theaterworkshops voor midden- en bovenbouw


De kinderen maken spelenderwijs kennis met een aantal basisvaardigheden van toneel zoals concentratie, uitbeelding, fantasiespel, improvisatie en samenspel.

Veel aandacht is er voor samenspel en groepsgevoel. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en er is geen goed of fout. Ze gaan werken met uitingsmogelijkheden zoals hun stem, houding, mimiek en beweging. De kinderen worden uitgedaagd zichzelf te durven laten zien/horen.

Wij gaan werken met emoties en het uitbeelden daarvan. De kinderen gebruiken hun eigen fantasie en dagelijkse situaties bij het improviseren en het uitbeelden. Ze leren hun aandacht richten en vast te houden op zichzelf en hun rol maar ook op de medespelers en het speelvlak.

Duur: in overleg 60, 75 of 90 minuten.

Vervolg toneelworkshops

Hoe leuk en leerzaam is het om een korte serie workshops te volgen met een groep! De kinderen gaan steeds meer improviseren en echt spelen. Ook gaan ze zelf korte stukjes maken en leren spelen vanuit spelinformatie: verhaallijn, rollen, plaats, tijd, en emotie.

Ze gaan stukjes bedenken en uitvoeren, gebruikmakend van de spelelementen: ‘wie wat waar’ en ‘begin midden eind (climax)’. Ze werken samen en overleggen over de vorm van hun stuk met hun medeleerlingen.

Samen gaan we zoeken naar meerdere handelings-mogelijkheden in een situatie. Ook wordt er gewerkt aan eigen presentatie en inleving.

Iedere workshop bouwt verder op de vorige.
  

Leren presenteren workshop

Overal waar je bent presenteer je jezelf. Hoe kom je over, wat voor 1e indruk maak je en hoe leer je jezelf een houding te geven.

Met groeps- en rollenspelen en uiteindelijk het maken van een reclamespotje waarin lekker overdreven mag worden, gaan we werken aan het bewust worden van bepaald gedrag en het leren kijken naar mogelijkheden om jezelf te laten zien zoals je dat graag zou willen.

Duur workshop in overleg 75 of 90 minutenOm aan te melden of voor meer informatie mail naar: info@nspire.nu