Workshops voortgezet onderwijs

Brugklas kennismakingsworkshop


Een leuke laagdrempelige, maar belangrijke workshop. Door middel van groepsspelen en een aantal specifiek toegepaste toneeltechnieken maken (brugklas)leerlingen kennis met elkaar. Ze gaan samenwerken en raken meer vertrouwd met hun nieuwe klasgenoten. Dit gebeurt spelenderwijs, maar ieder kind in de groep wordt gezien en gehoord.

Tolerantie en respect zijn belangrijke onderliggende waarden in deze workshop. Met een goed groepsgevoel beginnen, in de brugklas, legt vaak een fijne basis voor de gehele schoolcarrière.

Duur workshop: in overleg 75 of 90 minuten

Toneel/theaterworkshops


Workshops met veel actie: leerlingen maken kennis met een aantal basisvaardigheden van toneel zoals concentratie, uitbeelding, fantasiespel, improvisatie en samenspel.

Veel aandacht is er voor samenspel en groepsgevoel. Tolerantie en respect zijn belangrijke onderliggende waarden in deze workshops. De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf te durven laten zien/horen. Ze gaan werken met uitingsmogelijkheden zoals hun stem, houding, mimiek en beweging.

Wij gaan werken met emoties en het uitbeelden daarvan. Ze gebruiken hun eigen fantasie en dagelijkse situaties bij het improviseren en het uitbeelden. Ze leren hun aandacht richten en vast te houden op zichzelf en hun rol maar ook op de medespelers en het speelvlak.

Duur: in overleg 60, 75 of 90 minuten.

Vervolg toneelworkshops

Hoe leuk en leerzaam is het om een korte serie workshops te volgen met een groep! De leerlingen gaan steeds meer improviseren en echt spelen. Ook gaan ze zelf korte stukjes maken en leren spelen vanuit spelinformatie: verhaallijn, rollen, plaats, tijd, en emotie.

Ze gaan stukjes bedenken en uitvoeren, gebruikmakend van de spelelementen: ‘wie wat waar’ en ‘begin midden eind (climax)’. Ze werken samen en overleggen over de vorm van hun stuk met hun medeleerlingen.

Samen gaan we zoeken naar meerdere handelings-mogelijkheden in een situatie. Ook wordt er gewerkt aan eigen presentatie en inleving.

Iedere workshop bouwt verder op de vorige.

Leren presenteren workshop

Overal waar je bent presenteer je jezelf. Hoe kom je over, wat voor 1e indruk maak je en hoe leer je jezelf een houding te geven.

Met groeps- en rollenspelen en uiteindelijk het maken van een korte presentatie gaan we werken aan het bewust worden van bepaald gedrag en het leren kijken naar mogelijkheden om jezelf te laten zien zoals je dat graag zou willen.

Duur workshop in overleg 75 of 90 minuten
Om aan te melden of voor meer informatie mail naar: info@nspire.nu